Завршетак Пројекта “Мисли о природи”

Дошли смо успјешно до краја двогодишњег Пројекта „Мисли о природи“! Еко-одбор школе је на основу потреба Школе израдио Акциони план, који је јасно дефинисао приоритетне области за унапређење, као и еколошка дешавања у нашој школи. Можемо рећи да смо овај план увелико превазишли.

Учешћем у Пројекту, јачали смо еколошку свијест наших ученика кроз разна еколошка обиљежавања и акције. Такође је Школи, као учеснику овог пројекта, а на основу Акционог плана, обезбјиеђена уградња три комбинована бојлера, тако да наши ученици данас имају топлу воду у шест ученичких тоалета у ЦШ у Слатини и ПО Бошковићи. Допринос штедњи струје је чињеница да су бојлери прикључени на топловодни систем. Осим тога, уграђено је 25 чесми са перлаторима, чиме се обезбјеђује штедња воде.

Наша школа је 23.02.2022. године имала и цертификацијску посјету од стране тима CPCD-а. Школу су посјетиле Сабина Јукан, савјетница за заштиту околиша, као и еко-консултанткиње Вања Ризвић и Џемила Егић. На основу досадашњих активности, редовних извјештаја, као и фактичког стања на терену, извршиће се цертификација. На тај начин наша Школа има могућност да добије статус Еко школе. Сматрамо да смо и прије овог пројекта, на неки начин, били еко- школа, јер поклањамо пуно важности заштити животне средине и изградњи једног правилног односа наших ученика према природним ресурсима. Наши ученици и наставници су били вриједни и у другом полугодишту. Обиљежили смо Дане мочвара, Дан енергије, реализовали радионице за израду еко-крема, еко-сапуна, еко-играчака. Школи је општина Лакташи додијелила и два компостера. Настављамо овим путем даље са новим идејама и новим активностима.

“Мисли о природи”

Пројекат,, Мисли о природи“ који води CPCD (Центар за промоцију цивилног друштва) а финансира Влада Шведске, укључено је 36 основних и средњих школа из БиХ које се у наредном периоду припремају да добију цертификате ,,Еко-школа,,.  Због тога је нашу школу данас посјетила Сабина Јукон, координатор пројекта и Рајна Солдат директор ЈУ ОШ ,,Свети Сава,, Дубраве. Циљ посјете је била размјена искустава, информација и савјета за једноставније и ефикасније спровођење Цертификациског механизма Еко школа.