ФИЗИКА

Поштовани читаоци, корисници Сајта наше школе,

Жеља нам је да на једном мјесту прикупимо рад свих наставника и професора природних наука, првенствено физике, који раде у нашој школи. Циљ нам је да на овај начин промовишемо значај физике, као наставног предмета и науке, те научних дисциплина које су се развиле из физике, астрономије, термодинамике, оптике, па до открића које нам нуде квантна физика и физика елементарних честица.

Жеља нам је, да физику приближимо ученицима и учење физике учинимо занимљивијим, на једноставнији, лакши и квалитетнији начин, како би знање које ученици усвајају постало примјенљивије у свакодневном животу и дуготрајније.

Овдје ћемо наводити добре примјере наставне праксе који прате актуелни наставни план и програм наставе физике у основној школи. Пратићемо савремене трендове у настави физике, доносити актуелности, занимљиве чланке из живота познатих физичара (Николе Тесле, Милутина Миланковића, Исака Њутна и других). Покушаћемо ученицима олакшати усвајање наставних садржаја, те рјешавање задатака из физике, не само кроз редовне часове, већ и у раду са талентованим и надареним ученицима.

Објављени радови, припреме за редовну наставу, као и за додатну наставу, те припреме ученика за такмичења, треба да послуже, као примјери добре наставне праксе, свим колегама, предавачима физике у основним школама. Такође, треба да омогући ученицима, да на брз и једноставан начин дођу до потребних информација које би им помогле у усвајању наставних садржаја, али и развоја критичког мишљења.

У наставку доносимо неколико интересантних садржаја (Занимљивости из астрономије, Кратка прича о Мјесецу, те игра асоцијација за додатну наставу о Гравитационом пољу), које уређује Драгана Смиљанић, професор физике