Међународни дан дјетета

Играјмо се с ЛОПТОМ, то је најбоља играчка!
Поводом Дана дјетета желимо да поменемо важност игре али овај пут њено величанство ЛОПТА!
Лопта, играчка која сва дјеца имају код куће али се ријетко играју с њом што је велика грешка. Наука је доказала да је лопта моћно оружје у дјечијем развоју.
Дијете кроз игру и покрет учи и развија се. Дјеци је потребно кретање да би се здраво и правилно развијала. Кретање је темељ за развој мозга, наводи чувени истраживач дјечијег развоја др Ранко Рајовић.
Стручњаци и родитељи стално истражују које средство  је најбоље за спонтано подстицање дјечијег развоја и закључак је, једноставна и свима доступна ЛОПТА!


Ево и зашто ЛОПТА:
Активности с лоптом смањују потешкоће у визуелно-моторичкој комуникацији.
Дјеца уче да организују тијело у складу с налозима које добијају  нпр. Узми лопту десном руком и ходај по линији.
Активности с лоптом повезују више чула, чуло вида, слуха, чуло равнотеже, чуло додира и проприоцептивно чуло, активнира се велики број регија коре великог козга.
Игра с лоптом је одлична је аеробна активност која обезбјеђује доток веће количине кисеоника у мозак.
Лопта даје могућност да корективно дјелујемо на хиперактивно понашање и може га много кориговати.
Повећава обим и дужину пажње.
Моћно је средство у раној превенцији разних дефетколошких сметњи који су посљедњу деценију постале учестале међу школском дјецом (диспракције, дисграфије, дислексије).
Убаците лопту међу дјецу видјећете реакцију, она их позива на игру, а кроз игру стичемо социјалне вјештине. Како да се носимо с побједом и поразом, како да изразимо емоције.

Зато угасите тв оставите мобилни телефон играјте се са дјецом. Игра је важна за развој, посебно заједничка игра родитеља и дјеце, на тај начин јачамо блискост породице.