ШКОЛСКИ ОДБОР

Јелена Михаљчић , предсједник
Биљана Ћетојевић, члан
Зоран Смиљанић, члан
Далибор Милинковић , члан
Биљана Петреш, члан