Списак радника

УПРАВА ШКОЛЕ
Новислав Тепић, директор
Злата Маџар, педагог
Јелена Михаљчић, психолог
Александра Поповић, рачуновођа
Ненад Станивуковић, секретар
Сандра Поповић, библиотекар


РАЗРЕДНА НАСТАВА

ЦШ Слатина
Дражана Крчић, наставник разредне наставе
Бојана Ћурлић, проф. разредне наставе
Николина Милинковић, проф. разредне наставе
Митра Боројевић, проф. разредне наставе
Биљана Ћетојевић, проф.разредне наставе
Миланка Вукојевић, проф. разредне наставе
Сања Вујмиловић, проф. разредне наставе
Сања Ковачевић, проф. разредне наставе
Мирјана Продановић, проф. разредне наставе
Ана Мијатовић, проф. разредне наставе
ПО Бошковићи
Слађана Црнадак, проф. разредне наставе
Милана Петковић, проф. разредне наставе
Невенка Јовичић, учитељ
Миладинка Симић, проф. разредне наставе
Невена Чолић Шљивић, проф. разредне наставе
ПО Друговићи
Јелена Мијатовић, проф. разредне наставе
Дејана Стегић, проф. разредне наставе


ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Недјељка Вукичевић, проф. српског језика
Тања Бајић, проф. српског језика
Љиљана Бабић, проф. српског језика
Татјана Вишекруна, проф. енглеског језика
Ивана Цота Роквић, проф. италијанског језика
Ведрана Станивуковић, проф. италијанског језика
Боса Зељковић, наставник математике и физике
Драгана Смиљанић, проф. математике и физике
Мирјана Тарлаћ, наставник математике и физике
Зоран Гајић, наставник историје
Оксана Лунић, проф. географије
Драган Савић, вјероучитељ
Борислав Сладојевић, вјероучитељ
Младен Видовић, вјероучитељ
Милка Бајић, проф. биологије
Раденка Клачар Поповић, наставник ликовне културе
Горан Баштинац, проф. музичке културе
Винка Бојић, проф. информатике и тех.образовања
Миладинка Сивац, проф. демократије
Дејан Роквић, проф. физичког васпитања
Јовица Којић, проф. физичког васпитања
Бојан Драшко, проф. хемије
Мирослав Боснић, проф. географије
Маја Шобота, проф. енглеског језика
Предраг Пешић, проф. биологије
Николина Тодоровић, проф. физике


ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
Александра Ђурић, проф.раз.наставе
Марина Настић, проф.раз.наставе


ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
ЦШ Слатина
Ненад Ђукић, ложач/кућни мајстор
Милутин Курузовић, ноћни чувар
Ружица Јагодић, помоћни радник
Драгица Ковачковић, помоћни радник
Миладинка Арсенић , помоћни радник
Љуба Ђукић, помоћни радник
Биљана Курузовић, помоћни радник/кухарица
ПО Бошковићи
Далибор Кнежевић, ложач
Ирена Хуцман, помоћни радник
Миља Хуцман, помоћни радник
ПО Друговићи
Драгана Симић, помоћни радник