Кодекс понашања родитеља

 

У складу са закључцима сједнице Наставничког вијећа од 29. августа 2014. године, донијет је
КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

Поштовани родитељи, покажите да својим уласком у васпитно – образовну установу служите за узор, својим изгледом и понашањем, нашим ученицима – вашим кћерима и синовима.
• На индивидуалне информације долазите у заказано вријеме.
• Разговор о вашем дјетету немојте обављати на степеницама, улазу и сличним мјестима, него на мјестима предвиђеним за то, на холу, у канцеларији или у просторији поред библиотеке.
• У школу не можете долазити у алкохолисаном стању или са цигаретом у руци.
• Уколико сте незадовољни са било чим у школи не можете галамити – викати, проблем треба ријешити на адекватном мјесту и на цивилизован начин.
• Настојте да својим изгледом (начином облачења, личном хигијеном) не изазивате негативну реакцију ученика, а поготово свог дјетета.
• Своју општу културу покажите уважавањем свих запослених у школи.
• Сарађујте са разредним и одјељенским старјешинама, вјерујте у њих, јер они су ти који Вашој дјеци желе само добро, па и онда када му упишу негативну оцјену или му изрекну васпитно – дисциплинску мјеру.
• Дужни сте и обавезни да се одазовете како на писмени тако и на усмени позив разредника, педагога или директора школе.
• Контролишите рад и понашање своје дјеце како у школи, школском дворишту, али и на јавном мјесту.
• Васпитаче своје дјеце не морате вољети, али их поштујте. Немојте себи дозволити да пред дјететом причате ружне ствари о његовом наставнику, јер тиме показујете своју општу некултуру и негативно утичете на васпитање свог дјетета.

Слатина, 01.09. 2014. године

Директор школе
Новислав Тепић
_______________