Контакт

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ХОЛАНДИЈА“
Николаја Велимировића бр 9.
Слатина 78 253

Телефони:
директор: 051/587-155;
секретар-рачуновођа: 051/587-156;
педагог-психолог: 051/587-157;

факс: 051/587-156
e-mail: os056@skolers.org

веб страница: www.osholandija.com

ЈИБ: 4401607870003, Организациони код: 0814056

ПО БОШКОВИЋИ
телефон: 051/501-140

os056.sekretar@skolers.org; (секретар)

os056.racunovodja@skolers.org; (рачуновођа)

os056.pedagog@skolers.org; (педагог)

os056.psiholog@skolers.org; (психолог)

На мапи можете погледати гдје се налазимо.