Контакт

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ХОЛАНДИЈА“
Николаја Велимировића бр.9
78 253 Слатина, Лакташи

ЈИБ:4401607870003 организациони код:0814056

Телефони:
директор: 051/587-155
педагог-психолог: 051/587-157
секретар-рачуновођа: 051/587-156

факс: 051/587-156
e-mail: os056@skolers.org
веб станица: www.osholandija.com

ПО БОШКОВИЋИ
телефон: 051/501-140

mail адресе:
Секретар- os056.sekretar@skolers.org
Педагог- os056.pedagog@skolers.org
Психолог- os056.psiholog@skolers.org

На карти испод можете погледати гдје се налазимо.