Кодекс понашања дежурног ученика

У складу са закључцима сједнице Наставничког вијећа од 29. августа 2014. године, донијет је
КОДЕКС ПОНАШАЊА ДЕЖУРНОГ УЧЕНИКА
који обухвата дужности и обавезе дежурног ученика

1. Дежурни ученик је дужан да у дан дежурства, у школу, дође пристојно обучен у 7:00 часова.
2. При доласку у школу дужан је да заједно са дежурним наставником обиђе школске просторије.
3. За вријеме уласка ученика у учионице на услузи је дежурном наставнику како би било што мање гужве и непотребног задржавања по ходницима.
4. Када почне настава, ученик се налази у портирници или код улазних врата како би контролисао дешавања у школи.
5. Дежурни ученик је дужан да легитимише све странке које долазе у школу и да их уз културно опхођење отпрати на одредиште.
6. За вријеме малих одмора дужан је да не дозволи ученицима излазак из школске зграде, осим у изузетним случајевима, ако је по ученика дошао његов родитељ.
7. Током наставе дежурни ученик је дужан и обавезан да затвори врата тоалета ако су отворена и заврне чесме ако цури вода.
8. Током дежурства и за вријеме боравка у портирници са њим не може бити нико нити може остављати своје ствари – торбе.
9. Ученици дежурају према утврђеном распореду изузев у специфичним случајевима – када је у питању болест или ако то уради дежурни наставник.
10. Дежурни ученик не може и не смије, на захтјев родитеља, позивати са часа наставнике и ометати рад. То се може чинити само на захтјев неког од управе школе или од наставног особља.
11. Дежурни ученик на крају дежурства, а по потреби и током дежурства, читким рукописом уписује дежурство у свеску без шарања или кидања листова.
12. Дежурни ученик предаје свеску дежурном наставнику.

 
Слатина, 01.09. 2014. године

Директор школе,
Новислав Тепић