ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ДЕМОКРАТИЈЕ И ЉУДСКИХ ПРАВА

Школско такмичење из наставног предмета Демократија и људска права одржано је 22.02.2018. године. Ученици шестих разреда изложили су проблеме са којима се сусрећемо у свакодневном животу у нашој околини. Теме које су презентовали биле су: Проблем алкохолизма у РС, Проблем пушења код младих и Проблем ране трудноће. Ученици су  направили паное, односно портфолије, на којима су визуелно објаснили проблем, алтернативне мјере, понудили су своја рјешења и план акције.  Циљ овог пројекта је да ученици препознају проблеме у друштву, да буду укљученији у те проблеме, односно у изналажење рјешења за њих. Пројекат  „Ја грађанин“ на поучан начин пружа могућност ученицима да уз тимски рад увиде да су управо они будућност ове заједнице и да имају јако велику улогу у њој.

Панои ће бити изложени у холу школе, те ће и остали ученици имати прилику да се поближе упознају са овим темама.